Chiến lược định hướng, các mô hình phát triển kinh doanh, những triết lý, văn hóa, đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh, những bài học sâu sắc hay để bán hàng, tạo dựng uy tín với khách hàng

.
.
.
.
0948058269