HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT WORDPRESS TRÊN VPS

Để cài đặt WordPress trên VPS, cũng như shared hosting, ta cần 2 bước : tạo database để chứa dữ liệu và cần mã nguồn wordpress (wordpress.org) để cài đặt.

Bước 1 – Tạo Database để chứa dữ liệu

Sau khi đăng nhập vào VPS, gõ lệnh hocvps để gọi chương trình.

Gõ số 8 rồi enter để gọi tác vụ 8-Tạo database. Nhập các thông tin như hướng dẫn

tạo database để cài wordpress

  1. Nhập tên database : là tên database mới bạn muốn cài wordpress trên đó
  2. Nhập tên username: nhớ thông tin này để nhập vào khi cài wordpress
  3. Nhập mật khẩu: là mật khẩu cho username ở trên, quản lý database vừa tạo, cần nhập pass này khi cài wordpress

Xong nhớ ghi lại 3 thông tin trên để nhập vào khi cài WordPress ở bước 2

Bước 2 – Tạo Website (Host) để cài WordPress

Để cài mã nguồn WordPress từ WordPress.com, ta phải có một Host trên VPS trước đã. Khi bạn cài hocvps, bạn đã có một host ứng với tên miền chính đã nhập (ví dụ hocvps.com). Nếu bạn muốn cài WordPress trên đó thì chúng ta không cần làm bước này.

Nếu bạn muốn cài WordPress trên một host khác thì hãy gõ hocvps để gọi chương trình, sau đó gõ số 2 rồi enter để gọi tác vụ tạo website và nhập vào các thông tin như bên dưới:

tao website de cai wordpress

Sau khi nhập tên website (tên host) gõ enter là bạn đã có một host mới nằm trong thư mục home (từ thư mục gốc -root- hãy gõ cd /home để vào thư mục hôm, gõ ls để xem danh sách các host đang có).

Website của bạn sẽ đươc up vào thư mục con public_html của thư mục tên_web_site (ví dụ trong bài là home/vuihocweb.com_3/public_html )

Xong, chúng ta sẽ qua bước 3, tải mã nguồn wordpress và cài đặt trên host với database đã tạo ở bước 1

Bước 3 – Tải về và cài đặt WordPress

  • Bạn truy cập vào thư mục public_html của website vừa tạo:

cd /home/vuihocweb.com_3/public_html

  • Tại thư mục này, chúng ta gõ lệnh dưới để tải mã nguồn wordpress mới nhất về:

wget http://wordpress.org/latest.zip

  • Sau đó,nếu cài chương trình giải nén:

yum install unzip

  • Cuối cùng gõ lệnh giải nén và copy toàn bộ ra ngoài thư mục public_html vì mặc định khi giải nén xong toàn bộ mã wordpress sẽ nằm trong thư mục con public_html/wordpress :
unzip latest.zip && mv wordpress/* . && rm -rf wordpress

Lệnh trên gồm 2 phần : giải nén latest.zip && di chuyển toàn bộ mã nguồn trong thư mục wordpress ra ngoài thư mục publich_html && sau đó xóa thư mục wordpress (đã rỗng) đi.

Sau đó, hãy gõ hocvps để gọi chương trình, gõ 14 rồi enter để cấp quyền cho nginx sử dụng thư mục public_html này, để sau này tránh các lỗi khi cài đặt wordpress và các plugins. Hoặc bạn có thể gõ trực tiếp lệnh dưới để cấp quyền cho nginx (lưu ý bạn phải đang ở thư mục public_html):

chown -R nginx:nginx *

Vậy là ta đã có toàn bộ mã nguồn wordpress mới nhất trong thư mục public_html. Giờ chỉ cần truy cập vào tên miền (bạn phải trỏ tên miền về ip của VPS trước đó) để bắt đầu cài WordPress.

Bước 4 – Cài đặt WordPress

Mở trình duyệt, gõ tên miền bạn đã trỏ tới ip của VPS, ta sẽ tới màn hình cài đặt:

cai-wordpress-welcome

Nhấn Let’s go để tiếp tục, nhập các thông tin như hướng dẫn bên dưới:

cai wordpress tren vps

1-Database Name: nhập tên database đã tạo ở bước 1

2-Username: nhập tên username đã tạo ở bước 1

3-Password: nhập password đã tạo ở bước 1

4-Database Host: để nguyên mặc định là localhost (đây là localhost trên máy ảo VPS, chứ không phải localhost trên máy tính của bạn)

5-Table Prefix: Tiền tố trong các bảng dữ liệu, mặc định là wp_, bạn nên đổi thành tên khác để an toàn hơn

Sau khi nhập xong các thông tin, nhấn Submit để qua phần nhập thông tin website, làm theo hướng dẫn như hình bên dưới:

cai wordpress trên vps

Sau khi nhập xong, nhấn Install để tiến hành cài đặt. Sau vài chục giây, màn hình chào mừng cài đặt thành công sẽ hiện ra, bạn nhấn login để đăng nhập vào trang quản trị DashBoard

cài wordpress trên vps cai-wordpress-install-success

Vậy là xong, từ giờ bạn có thể đăng nhập vào DashBoard, thực hiện chỉnh sửa các thông tin và cài đặt Themes, Plugins và bắt đầu viết bài cho website của mình được rồi.

TỔNG KẾT

Qua 6 phần của Series hướng dẫn đăng ký và sử dụng VPS DigitalOcean | Linode | Vultr hi vọng các bạn đã có cho mình kiến thức để sử dụng VPS hữu ích.

Tiếp theo Tôi sẽ giới thiệu Series Xây dựng WordPress Websites chuyên nghiệp để hướng dẫn các bạn dùng Themes, Plugins thích hợp để tạo các trang web từ blog cá nhân, doanh nghiệp, shop và trang tiếp thị liên kết…