Để có một website hoạt động hiệu quả không thể không có Hosting Linux và hosting Windows. Vậy, Hosting Linux và Windows là gì? Hosting Linux và Windows có những điểm gì khác biệt? Chọn hosting linux hay windows? Tham khảo bài viết sau của BKNS để có được đáp án chi tiết nhất nhé!

1. Khái quát về Hosting Linux và Windows

1.1 Hosting Linux
Hosting Linux là dịch vụ lưu trữ website trên server chạy hệ điều hành Linux có kết nối internet

Hosting Linux là dịch vụ lưu trữ website trên server chạy hệ điều hành Linux có kết nối internet. Mỗi website có phân vùng riêng, được sử dụng các phần mềm chia Hosting như Direct Admin, cPanel. Tính năng của Hosting Linux:

Cung cấp Bandwidth không giới hạn
Tài khoản Email tự động trả lời
Lưu trữ nhiều website và tài khoản FTP
Cơ sở dữ liệu MySQL5
Domain miễn phí
Mật khẩu bảo vệ các thư mục
Máy chủ sao lưu hàng ngày
Chống Spam và Virus
Chứng chỉ SSL
Hỗ trợ nhiều ứng dụng, phần mềm, ngôn ngữ lập trình
1.2 Hosting Windows

Hosting Windows là dịch vụ lưu trữ website trên server chạy hệ điều hành Windows có kết nối internet

Hosting Windows là dịch vụ lưu trữ website trên server chạy hệ điều hành Windows có kết nối internet. Mỗi website được phân vùng và sử dụng các phần mềm chia sẻ, quản lý Hosting như Plesk, Controller,… Các ứng dụng hỗ trợ trên Hosting Windows đó là:

ASP Email, ASP Upload, ASP Jpg, JMail
POP3/SMTP/Webmail
ASP 3.0/ASP.NET 1.1/2.x/3.x
PHP & MySQL for Windows Server
MS Access/MS SQL Server 2000/2005/2008
FTP, HTTP File Manager
Microsoft FrontPage 2000 Server Extentions
CGI Scripting In Perl & C

2. Phân biệt Hosting Linux và Hosting Windows

Bảng so sánh hosting Linux và Windows

Nội dung Hosting Linux Hosting Windows
Bản chất – Hosting Linux là dịch vụ lưu trữ website trên server chạy hệ điều hành Linux có kết nối internet. Mỗi website có phân vùng riêng, được sử dụng các phần mềm chia Hosting như Direct Admin, cPanel – Hosting Linux là dịch vụ lưu trữ website trên server chạy hệ điều hành Linux có kết nối internet. Mỗi website có phân vùng riêng, được sử dụng các phần mềm chia Hosting như Direct Admin, cPanel
Ứng dụng hỗ trợ Hỗ trợ mã nguồn mở PHP, Joomla, WordPress, Magento,…
SSH
Scripts
Ứng dụng yêu cầu Modules Apache
Mã nguồn đóng
ASP.NET
ASP Classic
MSSQL
MS Access
Visual Basic Development
C#
Windows Dedicated Server
Remote Desktop
Microsoft Exchange
Microsoft SharePoint
Mã nguồn .NET có hỗ trợ mã nguồn mở
Hệ điều hành – Cloud Linux 6.x – Windows server 2012 R2
Bảng điều khiển – cPanel, WHM – WHM
Tên của tập tin – Phân biệt chữ thường và in hoa
– Tập tin home.HTML và home.html khác nhau
– Không phân biệt chữ in thường và in hoa
– Tập tin home.HTML và home.html được hiểu là một
Cách thức truy cập server – Hỗ trợ FTP, Telnet, SSH – Hỗ trợ FTP
Ngôn ngữ hỗ trợ – PHP, CGI, Perl – ColdFusion, .NET, ASP
Cơ sở dữ liệu – MySQL – MySQL, MS SQL, Access
Khả năng bảo mật – Lỗ hổng bảo mật được vá nhanh nhờ nguồn mở, miễn phí – Lỗ hổng bảo mật chỉ được vá khi có bản Service Pack mới. Việc bảo mật của Hosting Windows phải phụ thuộc vào quản trị mạng
Chi phí – Miễn phí – Mất phí

Thông qua bảng so sánh về Hosting Linux và Windows, bạn đọc đã hiểu hơn về những điểm khác biệt giữa 2 loại này như hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, bảng điều khiển, tên tập tin, khả năng bảo mật, ứng dụng, ngôn ngữ hỗ trợ