CSS là ngôn ngữ tạo phong cách cho trang web – Cascading Style Sheet language. Nó có thể điều khiển định dạng của nhiều trang web cùng lúc để tiết kiệm công sức cho người viết web, bằng cách sử dụng các thuộc tính CSS viết tắt bạn có thể làm giảm kích thước của tài liệu CSS của bạn nhiều hơn và giảm thiểu thời gian code hơn.

Font
Sử dụng:

font: 1em/1.5em bold italic serif

Thay vì phải dùng:

font-size: 1em;
line-height: 1.5em;
font-weight: bold;
font-style: italic;
font-family: serif

Background
Sử dụng:

background: #fff url(image.gif) no-repeat top left

Thay vì phải dùng:

background-color: #fff;
background-image: url(image.gif);
background-repeat: no-repeat;
background-position: top left;

Lists
Sử dụng:

list-style: disc outside url(image.gif)

Thay vì phải dùng:

list-style: #fff;
list-style-type: disc;
list-style-position: outside;
list-style-image: url(image.gif)

Margin & padding
4 giá trị khác nhau:
Sử dụng:

margin: 2px 1px 3px 4px (top, right, bottom, left)

Thay vì phải dùng:

margin-top: 2px;
margin-right: 1px;
margin-bottom: 3px;
margin-left: 4px

3 giá trị khác nhau:
Sử dụng:

margin: 5em 1em 3em (top, right and left, bottom)

Thay vì phải dùng:

margin-top: 5em;
margin-right: 1em;
margin-bottom: 3em;
margin-left: 1em

2 giá trị khác nhau:
Sử dụng:

margin: 5% 1% (top and bottom, right and left)

Thay vì phải dùng:

margin-top: 5%;
margin-right: 1%;
margin-bottom: 5%;
margin-left: 1%

1 giá trị khác nhau:
Sử dụng:

margin: 0 (top, bottom, right and left)

Thay vì phải dùng:

margin-top: 0;
margin-right: 0;
margin-bottom: 0;
margin-left: 0

Border
Sử dụng:

border: 1px black solid

Thay thế cho:

border-width: 1px;
border-color: black;
border-style: solid

Sử dụng:

border-right: 1px black solid

Thay thế cho:

border-right-width: 1px;
border-right-color: black;
border-right-style: solid

Rõ ràng CSS giúp tối giản code đi rất nhiều, thay vì viết 3,4 đoạn thì nay bạn chỉ cần gom lại 1 đoạn, 1 câu mà thôi. Nó đồng thời giúp code trang web của bạn load nhanh hơn.