Thuộc tính của CSS có rất nhiều, không thể kể hết, nhưng mình tóm tắt lại bảng các thuộc tính, và cách sử dụng các thuộc tính cơ bản nhất để các bạn có thể làm.

Color
Background và Borders
Basic Box
Flexible Box
Text
Text Decoration
Fonts
Writing Modes
Table
Lists và Counters
Animation
Transform
Transition
Basic User Interface
Multi-column
Paged Media
Generated Content
Filter Effects
Image/Replaced Content
Masking
Speech
Marquee

Dưới đây, một vài thuộc tính mà bạn thường hay sử dụng, mình nghĩ nên ghi nhớ, bằng cách bạn nên luyện tập sử dụng nó trong quá trình làm website của mình.

border-radius
Bo góc cho phần tử với giá trị là phạm vi góc. Được hổ trợ ở Safari3+, Chrome3+, Firefox1+, Opera10.5+, and IE9 beta. Ví dụ:

.foo{
border-radius: 10px;
}

text-shadow
Đây là thuộc tính có ở Css2 được giới thiệu lại. Thêm đổ bóng cho văn bản, với tùy chọn giá trị là hướng, độ nhòe và màu của bóng. Được hổ trợ ở Safari1.1+, Chrome2+, Firefox3.1+, and Opera9.5+. Ví dụ:

p{
text-shadow: 1px 1px 2px #999;
}

box-shadow
Thêm đổ bóng cho phần tử, phần tùy chọn cũng giống như text-shadow. Được hổ trợ ở Safari3+, Chrome3+, Firefox3.5+, Opera10.5+, and IE9 beta. Ví dụ:

.foo{
box-shadow: 1px 1px 2px #999;
}

Đa hình nền
Css3 thêm khả năng áp dụng đa hình nền trên một phần tử. Được hổ trợ ở Safari1.3+, Chrome2+, Firefox 3.6+, Opera 10.5+, and IE9 Beta. Ví dụ:

body {
background: url(image1.png) no-repeat top left,
url(image2.png) repeat-x bottom left,
url(image3.png) repeat-y top right;
}

Trong suốt
Thể hiện độ mờ của phần tử, giá trị 1 nghĩa là màu rõ ràng, giá trị 0 nghĩa là hoàn toàn trong suốt. Được hổ trợ ở Safari 1.2+, Chrome 1+, Firefox 1.5+, Opera 9+. Ví dụ:

.foo {
opacity: 0.5; /* .foo sẽ trong suốt 50% */
}

Hệ màu RGBA
Không phải là thuộc tính Css, nhưng đúng hơn là một kiểu màu được giới thiệu trong Css3. Với 3 màu cơ bản red, green và blue nhận giá trị từ 0 tới 255 ngoài ra với vùy chọn thứ 4 ta có thể điều chỉnh được độ trong suốt của màu. Được hổ trợ ở Safari 3.2+, Chrome 3+, Firefox 3+, Opera 10+, and IE9 Beta. Ví du:

.foo {
color: rgba(0, 0, 0, 0.75); /* Đen 75% */
}

Còn nhiều thuộc tính Css3 khác nữa như gradient, transform, transition… tất cả làm cho việc dựng bố cục web thật đơn giản, để tìm hiểu chi tiết bạn có thể truy cập website của tổ chức W3C