Bài viết này mình sẻ giúp các bạn, làm thế nào để kết nối với server chạy linux với giao diện đồ họa, vì các bạn biết đấy, nếu kết nối SSH vào thì bạn phải thuộc rất nhiều lệnh thì mới làm việc thành thạo, tuy nhiên phần mềm LXDE sau đây, nó như một công cụ giúp bạn remote desktop ngay linux, giống như bạn remote desktop trên windows server vậy.

LXDE là từ viết tắt của Lightweight X11 Desktop Environment, giao diện đồ họa hoạt động rất hiệu quả, đặc biệt tốn rất ít tài nguyên hệ thống (thậm chí chạy được trên VPS 256MB RAM).
Việc Remote Desktop thao tác trên Ubuntu cũng tương tự như Windows Server, tuy nhiên các bạn sẽ phải tìm phần mềm, ứng dụng chạy trên Ubuntu thay vì Windows như trước kia. Ubuntu là một hệ điều hành rất phổ biến, nên vấn đề này cũng không đáng lo lắm.
Mình thấy quá trình cài đặt LXDE đơn giản hơn so với Xfce Desktop Environment đã từng giới thiệu trước đây.

Hướng dẫn cài đặt LXDE

Trong quá trình cài đặt nếu được hỏi có chấp nhận hay không, các bạn hãy chọn y rồi nhấn Enter.

Cập nhật Ubuntu

apt-get update
apt-get upgrade

Cài đặt LXDE GUI Desktop

apt-get install lxde-core xfonts-base tightvncserver

– Tạo file cấu hình và đặt password để kết nối VNC

tightvncserver :1

Bạn hãy nhập lần lượt mật khẩu khi được hỏi Password và Verify. Lưu ý nhập mật khẩu trên Ubuntu sẽ không hiện ký tự gì nhé, độ dài mật khẩu tối đa 8 ký tự.

You will require a password to access your desktops.
Password:
Verify:

Nếu được hỏi Would you like to enter a view-only password (y/n)?, hãy chọn n
Vậy là xong rồi đây, giờ bạn hãy sử dụng một chương trình VNC Viewer bất kỳ, kết nối đến server: IP:1 và dùng Password đã đặt lúc trước để login.

Lưu ý:

Nếu muốn cài đặt trình duyệt Firefox để duyệt web, sử dụng lệnh sau:

apt-get install firefox

Cài đặt công cụ uGet, tăng tốc độ download trên Ubuntu:

apt-get install uget

Đổi password đăng nhập VNC:

vncpasswd

Nếu có reboot VPS, chạy lệnh sau để khởi động VNC:

tightvncserver :1