VPSSIM là chương trình Quản lý VPS rất đơn giản, đúng như tên gọi của nó.
Ưu điểm của VPS Sim là đơn giản, dễ sử dụng và tiêu tốn ít tài nguyên. VPS sim phù hợp với cá nhân / tổ chức sử dụng VPS cho chính dịch vụ của mình. Với cơ chế của VPSSIM thì khó có thể sử dụng để bán dịch vụ Hosting hoặc share tài nguyên. Như vậy sẽ gặp rất nhiều rủi ro về bảo mật.
VPSSIM là một tiện ích tự động cài đặt và tối ưu Nginx – PHP – MariaDB (LEMP) cho Centos VPS. VPSSIM có rất nhiều chức năng thể hiện bằng những menu thân thiện và dễ hiểu. VPSSIM sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức trong quá trình sử dụng VPS. Chỉ cần sử dụng thành thạo VPSSIM, bạn đã có thể coi là một “pro” về quản lý server.

Lệnh Cài Đặt VPSSIM

Cài đặt VPSSIM( Bạn hiểu chổ này là cài đặt cái tool này, còn trong này có nhiều chức năng ở trong tool)

– Đăng nhập vào VPS qua SSH với tài khoản root. Chạy lệnh sau để cài đặt:
Lệnh cài bản tiếng Việt

curl http://get.vpssim.vn -o vpssim && sh vpssim

Lệnh cài bản tiếng Anh

curl http://get.vpssim.com -o vpssim && sh vpssim

Bạn chờ hệ thống tải các thành phần cần thiết về.
Sau đó sẽ có các lựa chọn như sau:

=========================================================================
LUA CHON CAI DAT VPSSIM HOAC KIEM TRA VPS NAY.
Voi chuc nang kiem tra VPS, VPSSIM se kiem tra: Dia diem dat VPS, thong
tin cau hinh VPS (loai CPU, RAM …), toc do o cung, SpeedTest…
Ban van co the su dung chuc nang check VPS sau khi da cai dat VPSSIM.
1) Cai Dat VPSSIM Cho VPS Ngay Bay Gio
2) Kiem Tra - Test VPS Nay

Nhap lua chon cua ban:
– Tiếp theo, chọn 1 để cài đặt ngay hoặc chọn 2 để kiểm tra hệ thông VPS. Mình chọn 1 và chuyển sang bước tiếp.

Hướng dẫn cài đặtcác chức năng trong tool VPSSIM

Login SSH vào server bằng tài khoản root sau đó copy lệnh cài đặt và enter

[root@centos6 ~]# yum -y install wget ; wget https://tgs.com.vn/install ; chmod +x install ; bash install

Tiếp theo lựa chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng:

=========================================================================
VPSSIM Ho Tro Centos 6 (32 - 64 Bit) & Centos 7
-------------------------------------------------------------------------
Ban nen su dung Centos 6 - 64 bit de Server co hieu suat tot nhat.
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM ho tro 2 ngon ngu: Tieng Anh va Tieng Viet.
-------------------------------------------------------------------------
Trong qua trinh su dung, ban co the thay doi ngon ngu ngon ngu bang chuc
-------------------------------------------------------------------------
nang [ Change VPSSIM Language ] trong [ Update System ].
=========================================================================
           Chon Ngon Ngu Cho VPSSIM
=========================================================================
1) Tieng Viet
2) Tieng Anh
3) Huy Bo
Nhap lua chon cua ban: 1

VPSSIM có tích hợp chức năng chuyển đổi ngôn ngữ English – Việt Nam, nếu muốn thử ngôn ngữ còn lại, bạn có thể chuyển đổi rất đơn giản trong qúa trình sử dụng VPSSIM.

Tiếp theo:

==========================================================================
Mac dinh server se duoc cai dat PHP 7.1 . Neu muon su dung phien ban PHP
--------------------------------------------------------------------------
dung chuc nang [ Change PHP Version ] trong [ Update System ] cua VPSSIM. 
--------------------------------------------------------------------------
PHP Versions support: 7.2, 7.1, 7.0, 5.6, 5.5 & 5.4
--------------------------------------------------------------------------
MariaDB Versions support: 10.2, 10.1 & 10.0
==========================================================================
Thong Tin Server: 
--------------------------------------------------------------------------
Server Type: kvm
CPU Type: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630L v2 @ 2.40GHz
CPU Core: 1
CPU Speed: 2399.998 MHz
Memory: 490 MB
Disk: 20G
IP: 138.197.21.79
--------------------------------------------------------------------------
Dien Thong Tin Cai Dat: 
==========================================================================
Nhap Phpmyadmin Port [ENTER]: 888
--------------------------------------------------------------------------
Nhap dia chi email quan ly [ENTER]: admin@tgs.com.vn
-------------------------------------------------------------------------
Mat khau root MySQL toi thieu 8 ki tu va chi su dung chu cai va so.
-------------------------------------------------------------------------
Nhap mat khau root MySQL [ENTER]: matkhau8kytu
==========================================================================
Lua Chon Cai Dat Phien Ban MariaDB 
==========================================================================
1) MariaDB 10.2 
2) MariaDB 10.1
3) MariaDB 10.0
Nhap lua chon cua ban: 1

Tiếp theo lựa chọn phiên bản Nginx  là stable hay mainline version:

==========================================================================
LUA CHON CAI DAT PHIEN BAN NGINX STABLE HOAC MAINLINE: 
==========================================================================
STABLE: VPSSIM cai dat Nginx tu Nginx Repo.
--------------------------------------------------------------------------
Day la phien ban stable. Qua trinh cai dat cho server se nhanh hon.
--------------------------------------------------------------------------
Sau khi cai dat, ban khong the thay doi phien ban Nginx tuy chon. 
--------------------------------------------------------------------------
Ban co the update Nginx cung voi he thong centos.
==========================================================================
==========================================================================
MAINLINE: VPSSIM cai dat Nginx tu source.
--------------------------------------------------------------------------
Day la phien ban moi nhat cua Nginx, download tu Nginx.org. 
--------------------------------------------------------------------------
Qua trinh cai dat se lau hon, sau khi cai dat ban co the thay do phien ban
--------------------------------------------------------------------------
Nginx va update Nginx tu source.
==========================================================================
1) Nginx Stable Version
2) Nginx Mainline Version
Nhap lua chon cua ban: 2

Mặc định khi cài đặt, VPSSIM sẽ cài đặt PHP 5.6 và MariaDB Nếu bạn muốn sử dụng phiên bản PHP khác, sau khi cài đặt xong, vào Update System => Change PHP Version và chọn phiên bản PHP bạn muốn sử dụng.
Phpmyadmin Port: Port của phpmyadmin và download các file như backup, csr… Port này không được trùng với các port đang sử dụng. Xem list port tại đây
eMail Quản lý: VPSSIM sẽ gửi thông tin quản lý và lưu ý khi sử dụng VPSSIM vào email này. Đồng thời, mỗi khi VPS có đăng nhập SSH, VPSSIM cũng tự động gửi cảnh báo đăng nhập vào email này luôn.
MariaDB Version: Lựa chọn phiên bản MariaDB bạn muốn sử dụng.
Nginx Version: Stable là phiên bản ổn định và mainline là phiên bản update tần suất nhiều hơn. Nếu bạn chọn mainline, trong quá trình cài đặt VPS nếu VPSSIM cài đặt Nginx thất bại, VPSSIM sẽ cài đặt lại Nginx phiên bản stable cho VPS.
Tiếp theo, xác nhận thông tin.
==========================================================================
VPSSIM Se Cai Dat Server Theo Thong Tin:
==========================================================================
eMail Quan Ly: admin@tgs.com.vn
--------------------------------------------------------------------------
phpMyAdmin Port: 999
--------------------------------------------------------------------------
phpMyAdmin Version: 4.7.7
--------------------------------------------------------------------------
MariaDB Version: 10.2
--------------------------------------------------------------------------
Mat khau tai khoan root MySQL: matkhau8kytu
--------------------------------------------------------------------------
Nginx Version: 1.13.8
--------------------------------------------------------------------------
PHP Version: 7.1
--------------------------------------------------------------------------
VPSSIM Version: 4.1.0.0
==========================================================================
1) Dong Y
2) Khong Dong Y
Nhap lua chon cua ban: 1

Sau đó, mọi việc cài đặt sẽ hoàn tất.

==========================================================================
VPSSIM da hoan tat qua trinh cai dat Server.
==========================================================================
Lenh goi VPSSIM: vpssim
--------------------------------------------------------------------------
Link phpMyAdmin: http://104.131.10.75:999
--------------------------------------------------------------------------
Quan Ly Zend Opcache: http://104.131.10.75:999/ocp.php
--------------------------------------------------------------------------
Quan Ly Memcached: http://104.131.10.75:999/memcache.php
--------------------------------------------------------------------------
Xem Server Status: http://104.131.10.75/status.php
--------------------------------------------------------------------------
Thong tin username & password bao ve phpMyAdmin, ocp.php, status.php ...
--------------------------------------------------------------------------
Username: im | Password: 26064f
--------------------------------------------------------------------------
Thay thong tin dang nhap nay:
--------------------------------------------------------------------------
VPSSIM menu ==> Bao mat Server & Website ==> User & Password Mac Dinh.
==========================================================================
Thong tin quan ly duoc luu tai: /home/VPSSIM-manage-info.txt
--------------------------------------------------------------------------
va gui kem luu y su dung VPSSIM toi: admin@tgs.com.vn
==========================================================================
Server se tu khoi dong lai sau 3 giay....

Khi hoàn thành cài đặt server, VPSSIM sẽ show các link quản lý và Username và mật khẩu truy cập các link này.
Username và Mật khẩu được tạo ngẫu nhiên theo rule: Username là email quản lý bạn nhập loại bỏ @domain.com và Mật Khẩu: 6 ký tự bất kỳ.
Bạn có thể thay user và mật khẩu mới bằng chức năng User Và Mật Khẩu Mặc Định trong phần User & Password Mặc Định của phần Bảo Mật Server & Website.
Thông thường, email gửi từ Server vừa cài đặt VPSSIM sẽ vào mục SPAM, bạn phải vào folder SPAM tìm email thông tin cài đặt từ VPSSIM nếu không tìm thấy email này trong INBOX.
Huớng dẫn chạy VPSSIM
Sau khi VPS khởi động lại, truy cập SSH vào VPS và chạy lệnh:
vpssim

VPSSIM shơw:

=========================================================================
      VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by tgs.com.vn (4.0.0.2)        
=========================================================================
                VPSSIM Menu               
=========================================================================
 1) Them Website & Code		   16) Sao Luu Du Lieu Toi VPS Backup
 2) Xoa website			   17) Quan Ly Resilio Sync
 3) Backup & Restore Code	   18) Cai Dat File Manager
 4) Quan Ly Database		   19) Cai Dat Net2FTP
 5) Quan Ly phpMyAdmin		   20) Cai Dat MonstaFTP
 6) Quan Ly Zend OPcache	   21) Cai Dat NetData
 7) Quan Ly Memcached		   22) Cai Dat FreeSSL (Let's Enctypt)
 8) Quan Ly Redis Cache       23) Cai Dat PaidSSL (Comodo...)
 9) Quan Ly FTP Account		   24) Tien ich - Addons
10) Quan Ly Swap		   25) Update System (Nginx,PHP...)
11) Quan Ly Cronjob		   26) Clear All Caches
12) Quan Ly File Log		   27) Check Server Status & Info
13) Config Cau Hinh PHP		   28) Update VPSSIM
14) WordPress Blog Tools	   29) Change Language
15) Bao Mat Server & Website 
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):

Sử dụng VPSSIM

Sau khi cài đặt xong VPSSIM bạn đăng nhập VPS qua SSH sau đó gõ lệnh

vpssim

sẽ thấy VPSSIM menu như sau:

Thêm website mới vào VPS

Để thêm web mới vào VPS, tại menu quản trị VPSSIM bạn gõ vào số

1

và ấn Enter sẽ thấy menu mới hiện ra như sau:
Bạn chọn cách thêm web sao cho phù hợp nhất, ở đây mình sẽ thêm web với domain bình thường với lệnh

1

.
– Sau đó bạn nhập tên domain vào và ấn Enter.
– Tiếp theo, nó sẽ hỏi bạn có muốn tạo database cho tên miền đó không thì bạn nhập

y

để tạo.
Sau khi tạo xong nó sẽ hiển thị các thông tin liên quan đến web mới như sau:
Như vậy là đã xong, bây giờ bạn có thể upload code và database lên VPS sau đó trỏ tên miền về VPS là web của bạn đã có thể hoạt động được ngon lành trên thế giới internet rồi đó.
Như vậy là quá trình cài đặt và làm quen với VPSSIM cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng để biết rõ hơn về các chức năng của VPSSIM thì bạn cần dành thời gian tìm hiểu và sử dụng các menu trong đó. Trong quá trình sử dụng, dù đang ở menu chức năng nào bạn cũng có thể ấn Ctrl + C để thoát rồi VPSSIM.